Zabezpečovanie budov

Bezpečnosť ľudí a ochrana majetku pred vlámaním, požiarom, únikom plynu, alebo poškodením  je prvoradým cieľom každého zabezpečovacieho systému.

Prvotným predpokladom je výber vhodnej ochrany podľa požadovaného stupňa zabezpečenia a nárokov klienta.

U nás nájdete komplexné poradenstvo, vrátane návrhu podľa individuálnych potrieb, odbornú inštaláciu zabezpečovacích systémov, vrátane zaučenia pre používateľov,  ako aj  záručný a pozáručný servis.