Dochádzkové systémy

Medzi hlavné výhody zavedenia  dochádzkového systému patrí jednak zjednodušenie spracovania dochádzky pre personálne alebo mzdové oddelenie, ale aj zlepšenie prehľadu a kontroly dochádzky zamestnancov.

Kartový dochádzkový systém sa skladá zo snímača, ktorý sníma príchod alebo odchod zamestnancov pomocou bezkontaktnej čipovej karty. Okrem toho, že poskytuje okamžitú informáciu o počte zamestnancov na pracovisku, systém spracováva a vyhodnocuje dochádzku zamestnancov pre mzdový systém.

V rámci komplexného spracovania ponúkame návrh, inštaláciu aj servis terminálov, prístupových bodov, kontrolných bodov a podporných zariadení (kamery, elektro-zámky, zvukové systémy a pod.)