Návrh, výstavba a správa IP sietí

Návrh, výstavba a správa IP sietí

Návrh a výstavba virtuálnych sietí a podsietí, konfigurácia IP sieťových schém

Komplexné služby v oblasti:

  • návrhu a výstavby virtuálnych sietí a podsietí
  • konfigurácie IP sieťových schém, sieťové štandardy, TCP/IP protokoly
  • diaľkovú správu
  • zdieľané siete